Fuji Electric Global

Global
MENU

IGBT模块 高速型

高速IGBT模块适用于焊机、感应加热、医用电源等开关频率在20kHz-50kHz的情况。将升压斩波器模块和半桥模块系列化。

系列清单

高速IGBT模块 1200V级

Package Ic 1200V
High Speed IGBT

M249
200A 1MBI200HH-120L-50
300A 1MBI300HH-120L-50
400A 1MBI400HH-120L-50

M233
100A 2MBI100HB-120-50

M249
150A 2MBI150HH-120-50
200A 2MBI200HH-120-50

NEW 新产品

UP 更新

UD 开发中

PAGE TOP